Nevmekân (Bağlarbaşı)
Nevmekân (Bağlarbaşı)
NEVMEKÂN KİTAP SÖYLEŞİLERİ
NEVMEKÂN  KİTAP SÖYLEŞİLERİ

MODERATÖR: ERKAN ŞİMŞEK
KONUK: TARIK TUFAN