Nevmekân Sahil
Nevmekân Sahil
Yaz Vakti Sergisi
Yaz Vakti Sergisi

Kürator/Curator: Yasemin Aslan Bakiri

Sergi Tarihi: 13 Ağustos - 19 Kasım 2021 (13th August - November 19th, 2021)

Açılış/Opening: 19:00 Yer/Venue: Nevmekan Sahil Galeri